SSTZ ruší všetky súťaže vo všetkých stupňoch do odvolania.
09.03.2020

SSTZ na základe vyjadrenia ŠTK a všetkých skutočností súvisiacich s aktuálnou situáciou ruší všetky súťaže vo všetkých stupňoch do odvolania. V stredu 11.3.2020 zasadá Výkonný výbor SSTZ a o všetkých bližších informáciách budeme okamžite informovať.