Čerpanie dotácie z mesta na rok 2023 ku dňu 30.06.2023
20.07.2023

Čerpanie dotácie z mesta na rok 2023 ku dňu 30.06.2023:

Link - dokument