Výsledky klubu MŠK - STO Krompachy
25.12.2019

Výsledky po ukončení prvej polovičky dlhodobej súťaže:
4. liga Spiš – Gemer muži na 8. mieste.
6. liga Spiš muži na 10. mieste.
7. liga Spiš muži na 9. a 10. mieste.

Mládežnické súťaže družstvá krajská súťaž Prešovský + Košický kraj:
Najmladšie žiačky – 1. miesto
Mladšie žiačky – 2. miesto
Staršie žiačky – 2. miesto
Dorastenky – 4. miesto

Mládežnícké súťaže jednotlivci:
Slovenský rebríček – najlepšie umiestnenia:
Najmladšie žiačky:
1 miesto Liliana Alicja Guassardo
15 miesto Sofia Kohlerová
23 miesto Barbora Melisa Guassardo

Mladšie žiačky:
9. miesto Liliana Alicja Guassardo
23. miesto Alexandra Geročová
35. miesto Barbora Melisa Guassardo

A ešte jedna horúca novinka. Hráčka Krompách Liliana Alicja Guassardo bola nominovaná výkonným výborom Slovenské stolnotenisového zväzu do reprezentácie SR. Je to prvý krát v histórii, že do reprezentácie SR bol nominovaný hráč z okresu Spišská Nová Ves.

Všetky tieto aktivity a naše dosiahnuté výsledky boli uskutočnené aj zásluhou finančnej dotácie mesta Krompachy, za čo im veľmi pekne ďakujeme.