Záverečná správa o realizácií projektu Stolný tenis pre všetkých krompašanov 2020
21.12.2020

Záverečná správa o realizácií projektu Stolný tenis pre všetkých krompašanov 2020: Link - Záverečná správa 2020