Poďakovanie za finančnú dotáciu od mesta Krompachy
27.12.2022

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krompachy v roku 2022  MŠK STO Krompachy získalo dotáciu vo výške 3.000,- EUR, ktorá bola použitá na akciu „Stolný tenis pre všetkých Krompašanov 2022“. Dotácia bola použitá na účel : cestovné, účastnícke a správne poplatky, športový materiál, ubytovanie a štartovné a stolnotenisové kempy.

Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore Mesta Krompachy:

Link